Likumdošana

Ugunsdrošības normas

5. Evakuācijas ceļi un izejas

5.3. Durvis


5.3.1. Durvis uz evakuācijas ceļiem drīkst būt atveramas tikai virzienā uz izeju.

5.3.2. Uz telpu iekšpusi drīkst būt veramas šādas durvis: uz balkoniem, lodžijām (izņemot durvis uz 1.tipa nepiedūmojamo kāpņu telpu atklātām ārējām zonām), uz atklāto ārējo evakuācijas kāpņu laukumiņiem, uz telpām, kurās vienlaikus var uzturēties ne vairāk par 15 cilvēkiem, uz noliktavu telpām (līdz 200 kv.m), uz sanitārajiem mezgliem.

5.3.3. Ēku evakuācijas izeju ārējās durvis aizliegts aprīkot ar aizvariem un aizbīdņiem, kurus nav iespējams atvērt no ēkas iekšpuses bez atslēgas.

5.3.4. Kāpņu telpu, gaiteņu, liftu haļļu, vējtveru un ugunsdrošības vējtveru durvis jāaprīko ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm, bet nav atļauts izmantot aizvarus vai aizbīdņus, kurus nevar atvērt bez atslēgas. Šīm durvīm ēkās, kas augstākas par 4 stāviem, jābūt bez ailām un stiklojuma vai iestiklotām ar stiegroto stiklu.

5.3.5. Durvju platums no kāpņu telpas uz āru vai vestibilu nedrīkst būt mazāks par kāpņu laida cilvēku evakuācijas aprēķina platumu.

5.3.6. Kāpņu telpu durvis atvērtā stāvoklī nedrīkst samazināt kāpņu laidu un laukumu cilvēku evakuācijai nepieciešamo platumu.

5.3.7. Ēkās ar nepiedūmojamām kāpņu telpām un telpās ar stacionārām automātiskas ugunsgrēka dzēšanas vai ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas iekārtām, kur saskaņā ar tehnoloģijas prasībām ugunsdrošo sienu vai starpsienu ugunsdrošajām durvīm jābūt atvērtām, jāuzstāda ierīces, kas ugunsgrēka izcelšanās gadījumā šīs durvis automātiski aizver.

5.3.8. Manuālos vārtus un tajos iebūvētās durvis atļauts pieskaitīt evakuācijas izejām, ja tie atbilst prasībām, kas tiek uzstādītas durvīm evakuācijas ceļos. Atveramos un bīdāmos vārtos iebūvētajām durvīm jābūt vismaz 2 m augstām un 0,8 m platām, bet sliekšņa augstums nedrīkst pārsniegt 0,15 m.

5.3.9. Evakuācijas ceļos nav atļauts ierīkot bīdāmas, paceļamas nolaižamas durvis un vārtus, kā arī rotējošās durvis un turniketus. Vārtus, pa kuriem dzelzceļa ritošais sastāvs iebrauc ēkā vai būvē, nav atļauts pieskaitīt evakuācijas izejām.

5.7. Avārijas un evakuācijas apgaismojums

5.7.1. Avārijas apgaismojums (telpās un ārējo darbu izpildes vietās) nepieciešams gadījumos, kad darba apgaismojuma pārtraukumi un ar tiem saistītie ražošanas iekārtu un mehānismu normālas apkalpes pārkāpumi var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku, darba pārtraukumu objektā.

5.7.2. Evakuācijas apgaismojums jāierīko:

1) evakuācijas ceļos cilvēku kustībai bīstamās vietās;

2) ejās, gaiteņos un uz kāpnēm, kas kalpo cilvēku evakuācijai, ja evakuējamo skaits ir 50 un vairāk cilvēku;

3) ražošanas telpu galvenās ejās, ja telpā strādā vairāk par 50 cilvēkiem;

4) 6 un vairāk stāvu dzīvojamo namu kāpņu telpās;

5) ražošanas telpās, kurās ir pastāvīgas darba vietas, un darba apgaismojuma pēkšņas atslēgšanas gadījumā iedarbinātās tehnoloģiskās iekārtas var traumēt cilvēkus;

6) sabiedrisko, administrācijas un sadzīves ēku telpās, ja tajās vienlaikus atrodas vairāk par 100 cilvēkiem.

5.7.3. Evakuācijas apgaismojums evakuācijas ceļos grīdas līmenī un uz kāpņu pakāpieniem telpās nedrīkst būt vajāks par 0,5 lx, atklātā teritorijā - par 0,2 lx. Telpās avārijas apgaismojuma sistēmas var izmantot arī kā evakuācijas apgaismojumu.

5.7.4. Avārijas un evakuācijas apgaismojumam lieto kvēlspuldzes un luminiscences spuldzes.

5.7.5. Sabiedriskās, administrācijas un sadzīves ēkās izejas no telpām, kurās vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī izejas no ražošanas telpām (bez dabiskā apgaismojuma, kurās atrodas vairāk par 50 cilvēkiem), jāaprīko ar izgaismotiem izeju norādītājiem, kas pieslēgti avārijas vai evakuācijas apgaismojuma tīklam.

5.7.6. Avārijas un evakuācijas apgaismojuma tīkliem jābūt pieslēgtiem diviem neatkarīgiem elektroapgādes avotiem (ja speciālajos būvnormatīvos nav citādu prasību).