Risinājumi

     Aprīkojot bērnudārzu ieejas/izejas un rezerves izejas durvis pēc shēmas, kuru aprakstām, tiek radītas iespējas ārkārtas situācijas gadījumā vienkārši un ātri izkļūt no telpām. Ikdienā „DURVJU SARGI" novērš gadījumus, ka no ēkas nepamanīts iziet bērns.

Drošība no iekšpuses

Durvju rokturi nevar nospiest uz leju, jo ceļu aizšķērso "durvju sargs". Personas, kuras tiesīgas durvis atvērt (vecāki, darbinieki), nospiež bērniem neaizsniedzamā augstumā (apmēram 1,80 m) piestiprināto durvju atveramo taustiņu/slēdzi (attēlā "TÜR").

Trauksmes signāls, atverot durvis

Nospiežot rokturi uz leju, "durvju sargs" arī slīd vertikāli uz leju, atbrīvojot kustības ceļu rokturim un durvis var atvērt. Vienlaicīgi atskan dzidrs, skaļš un nepārtraukts trauksmes signāls, tādejādi brīdinot personālu par iespējamu neatļautu durvju atvēršanas gadījumu. Signalizācija var tikt pārtraukta tikai ar atslēgas palīdzību, un "durvju sargs" var tikt novietots savā izejas pozīcijā.

Nepieciešamības gadījumā durvis viegli atveramas pat bērnam!

Aizslēgtā pozīcijā, "durvju sargs" sargā durvju rokturi, taču nepieciešamības gadījumā durvis var atvērt viegli un ar vienu vienīgu rokas kustību - tikai nospiežot rokturi.

Durvju lietošana, neaktivizējot "durvju sargu"

Dažkārt ir nepieciešams, lai durvis ilgāku laiku varētu atvērt tikai ar rokturi, neatskanot trauksmes signālam. Tādā gadījumā "durvju sargu" ar atslēgas palīdzību nobīda uz leju un atbrīvo parasto kustības ceļu durvju rokturim. Iespējama arī vienreizēja durvju lietošana, neiedarbinot trauksmes signālu - slēdzot durvju slēdzeni ar atslēgu.

Pārbaudiet, vai rezerves izejas Jūsu bērnudārzā ir drošas!