Aprīkojums

Gatavs lietošanai, bez elektrības instalācijas, pie visām durvīm.

Darba aizsardzības un ugunsdrošības likums pieprasa - evakuācijas ceļu neierobežotu pieejamību. Sen ir aizliegtas sarkanās kastītes ar avārijas durvju atslēgu iekšā.

Atsevišķi paraug normatīvi, Eiropas normu skatījumā, jau tagad papildus pieprasa, lai avārijas izejas būtu atveramas ar vienu vienīgu rokas kustību. Tāpēc, praksē tika meklēti derīgi risinājumi gan mehāniskai, gan elektriskai durvju funkcijas nodrošināšanai. Uz šo pieprasījumu atbildot, GFS nāk klajā ar savu jauno VK (vienas kustības) durvju sargu.

Aizslēgtā lietošanas pozīcijā, VK (vienas kustības) bloķētājs sargā durvju rokturi; durvis, nepieciešamības gadījumā, var tikt atvērtas ar vienu rokas kustību -tikai nospiežot rokturi. Nospiežot rokturi uz leju, VK bloķētājs arī slīd uz leju, atbrīvojot kustības ceļu rokturim. Vienlaicīgi izdodot skaidru, skaļu trauksmes signālu. Signalizācija var tikt pārtraukta tikai ar atslēgas palīdzību, un roktura bloķētājs var tikt novietots savā izejas pozīcijā. Ilgstoša durvju lietošana, piem. preču piegādei, ir iespējama, izmantojot ierīcē iebūvēto slēdzeni. Atsevišķa, vienreizēja durvju lietošana, neiedarbinot trauksmes signālu, ir iespējama - slēdzot ar atslēgu durvju slēdzeni. Roktura bloķētājs ir pasargāts no sabotāžas darbībām, pateicoties savai korpusa stiprinājumu konstrukcijas inovācijai. Pēc izvēles ierīce var tikt lietota arī ar priekšsignalizācijas funkciju.

Durvju sargs ir izmantojams gan kreisajām, gan labajām durvīm un ir vienkārši uzstādāms ar tikai 3 skrūvju palīdzību, jo tam nav nepieciešama elektrības instalācija. Tam ir savs barošanas bloks - 9V baterija.

Pēc vēlēšanās, vairāki bloķētāji var tikt pasūtīti ar vienādu slēdzenes cilindru. Ir iespējama arī sava (individuāla) cilindra iebūve.